Sosyal Sigortalar Dairesinden yaşlılık, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalıların hayatta olduğuna ve aylık alma şartlarının devam ettiğine yönelik yoklama işlemleri 3 Haziran’da başladı, 3 Eylül’de sona erecek.

Daireden verilen bilgiye göre, Sosyal Sigortalar Dairesinden aylık veya gelir almakta olan sigortalıların Dairede kayıtlı adreslerinin güncel olmaması nedeniyle geçmiş yıllarda yoklama bildirgelerinin adreslerine ulaşmadığı gözlemlendiğinden, bu yıl yapılacak. Yoklama işlemleri için sigortalıların adreslerine yoklama bildirgeleri gönderilmeyecek.

Bu yıl yapılacak yoklama işlemlerinde Sosyal Sigortalar Dairesi kayıtlarındaki sigortalı bilgilerinin güncellenmesini sağlamak adına yoklama bildirgesinin internet üzerinden doldurulması yöntemine geçildi.

"ssd.gov.ct.tr/yoklama" adresinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak yoklama bildirgesini doldurabilecek sigortalıların, doldurulan yoklama bildirgesini imzalayıp, yetkili makamlardan onaylattıktan sonra talep edilen ek fiziksel belgelerle birlikte yoklamanın sona erdiği 3 Eylül tarihine kadar Daireye teslim etmeleri gerekiyor.

Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi

Yoklama bildirgesini internet üzerinden dolduramayacak sigortalıların ise Sosyal Sigortalar Dairesi Şubelerinden veya "ssd.gov.ct.tr" adresinden temin edilecek yoklama bildirgesini doldurabilecek ve benzer şekilde imzalayıp, yetkili makamlardan onaylattıktan sonra talep edilen ek fiziksel belgelerle birlikte yoklamanın sona erdiği 3 Eylül’e kadar Daireye verilebilir.

Yoklama bildirgesini Dairemize şahsen getirip ispatı vücut yapacak olan Malullük / Yaşlılık aylığı veya Sürekli İş Göremezlik Geliri almakta olan sigortalılarımız için herhangi bir muhtar onayı gerekmeyecek, onay Daire memuru tarafından yapılacaktır.

Yoklama bildirgesini bir başka kişi aracılığıyla veya posta yoluyla Daireye ulaştıracak Malullük / Yaşlılık aylığı veya Sürekli İş Göremezlik geliri almakta olan sigortalıların, Dulluk / Yetimlik aylığı veya geliri almakta olan sigortalıların yoklama bildirgelerini Bölge Muhtarı tarafından onaylatmaları gerekmiyor.

Yurtdışında ikamet eden sigortalıların doldurulan yoklama bildirgesi ile sunulacak diğer belgelerin KKTC Dış Temsilcilikleri tarafından tasdik edilmiş olması gerekiyor. KKTC Dış Temsilciliklerinin bulunmadığı ülkelerde ise belgeler TC Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu / Konsolosluğu tarafından tasdik edilebilir.

Daireden aylık veya gelir almakta olan 90 yaş üzeri sigortalıların yoklamaları bu yıl Ocak ayından itibaren Daire müfettişleri tarafından bizzat ziyaret edilerek yapıldı.

Yoklamaları Daire müfettişleri tarafından yapılan 90 yaş üzeri sigortalılara yeniden yoklama işlemi yapılmayacak. Kendilerine ulaşılamayan veya yurtdışında yaşayan 90 yaş üzeri sigortalıların ise 3 Eylül tarihine kadar yoklama işlemlerini yaptırması gerekiyor.

Yoklama bildirgelerini belirtilen süre içerisinde doğru ve eksiksiz olarak doldurup teslim etmeyen sigortalıların aylıkları, işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulacak. 

Editör: Burhan CANBAZ