A Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı

A Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı
banner83
banner80

KTFF tarafından yayımlanan Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı gereği 2021-2022 Futbol Sezonunda KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu için Bilgilendirme ve Başvuru Formu, kursa katılmak isteyen adaylar tarafından bir tamam doldurulup KTFF Genel Sekreterliği’ne 21 /06/2022 tarihine kadar elden teslim edilmelidir. KTFF Eğitim Üst Kurulu, başvuruda bulunan kişilerin uygunluklarını belirleyecek ve bilgi verecektir.

UEFA A LİSANS KURSUNA BAŞVURANLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

KTFF tarafından düzenlenecek olan UEFA A Lisans Antrenörlük Kursuna katılacak olan kişilerin;

 1. KKTC vatandaşı olmaları;
 2. 18 yaşını doldurmuş olmaları;
 3. En az lise ve dengi okul mezunu olmaları;
 4. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan; zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları,
 5. Disiplin Kurulu tarafından bir seferde 3 aydan fazla, toplamda 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmaları,
 6. İlgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair sağlık raporu almış olmaları;
 7. “UEFA B” Antrenör Lisansı ile en az 3 yıl boyunca Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı ile belirlenen alanlarda çalışmış olmaları gerekmektedir.

İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu gelişim seminerlerine ve yenileme kurslarına katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları şarttır. Bu durumda, UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’na katılım için, katılımcılardan UEFA B lisans sertifikaları ile 3 vize koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. 3 vize koşulunu yerine getiremeyen kişiler, UEFA A Lisans Antrenörlük Kursu’na başvuruda bulunamaz ve kursa katılamazlar.

UEFA A LİSANS KURSU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. UEFA A Lisans Kursu, teorik ve pratik dersler çerçevesinde iki aşama olarak yüz yüze eğitim düzenlemesi ile planlanmıştır. Teorik dersler Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda, KTFF’nin belirleyeceği kurs eğitmenleri tarafından verilecektir. Pratik dersler için saha ayarlamaları, ayrıca kursiyerlere bildirilecektir. Teorik veya pratik ders saatleri, kurs programı ve modüllerin işleyişi hakkındaki genel bilgiler tüm kurs katılımcılarının dâhil olduğu bir Whatsapp grubunda, ayrıca paylaşılacaktır.
 2. Teorik ve pratik ders ayrımı gözetmeksizin, kurs programına katılım eksiksiz olmalıdır. Kurs programı süresince devamsızlık yapılmış olması, kursiyerin programı tamamlayamayacağı anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda, başvuru sırasında yatırılan kurs ücreti katılımcıya geri ödenmez.
 3. Kursun ilk oturumu 27 Haziran 2022 ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacaktır. İlgili tarihler arasında gerçekleşecek olan kursun ders saatleri kursiyerlere bildirilecektir. Ders saatlerinde değişiklik yapma yetkisi Eğitim Üst Kurulu’ndadır. Böyle bir durumda, kursiyerler önceden bilgilendirileceklerdir.  
 4. KTFF Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı’nın 25. maddesi uyarınca ve KTFF Yönetim Kurulu’nun, YK: 15/ 2021-2022 Genelge numarası ile 18/03/2022 tarihinde almış olduğu karara göre, 2021-2022 futbol sezonu EUFA A Lisans Antrenörlük Kursuna katılım, 7.500 (Yedi bin beş yüz Türk Lirası) TL olarak belirlenmiştir. Katılım ücretleri, KTFF Mali İşleri’ne makbuz karşılığı yatırılacaktır. Katılımcılar, kurs ücreti ödemelerini nakit olarak veya günlük çek ile yapabilirler. Bankadan EFT veya Havale yolu ile ödeme yapmak isteyen kursiyerler, KTFF Mali İşleri’nden gerekli bilgiyi alabilirler.
 5. Bir kursiyerin, sertifika almaya hak kazanması için, kurs sürelerini eksiksiz olarak tamamlaması ve kurs sonunda yapılacak olan sınavlardan geçer not alması gerekmektedir. Kursun geçer notu 100 puan üzerinden değerlendirileceğinden, 60 puan üzerinde puan alan kişiler kursu başarıyla tamamlamış olacaklardır. İlgili puanın altında puan alan kursiyerler için bütünleme sınavı açılması kararı Eğitim Üst Kurulu’na bağlıdır. Eğitim Üst Kurulu bütünleme sınavı açtığı takdirde, katılımcıların yalnızca bir kez bütünlemeye girme hakları olacaktır. Yapılan bütünleme sınavında başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanırlar. Bütünleme sınavında başarı sağlayamayan kursiyerler, kursu başarı ile tamamlayamamış sayılacağından, başvuru sırasındaki kurs ücreti geri ödenmez.
 6. Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenen sınavlarda başarı gösterip kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar, UEFA A Lisans Antrenörlük sertifikalarını KTFF Genel Sekreterliği’nden temin edilebilecektir.

UEFA A LİSANS KURSUNA BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER

21 Haziran 2022 tarihine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilecek belgeler;

 1. KKTC kimlik kartı fotokopisi
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf
 3. KKTC devlet kurumlarından alınmış, spor yapılmasında sağlık engeli bulunmadığını gösterir doktor raporu;

Not: (İçinde bulunduğumuz sezon içerisinde, Antrenör olarak lisansını herhangi bir kulüpte yenilemiş olan kurs adayları için bu belge gerekli değildir.)

 1. Asgari lise veya dengi okuldan mezun olduğunu gösterir diploma fotokopisi;
 2. KKTC Polis Genel Müdürlüklerinden başvurudan azami 10 gün öncesine kadar temin edilmiş Sabıka Kaydı Formu,
 3. Bir tamam doldurulmuş UEFA B Lisans Kursu Başvuru Formu

UEFA A Lisans Kursu ve kursa başvuru ve ödeme koşulları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar, KTFF’ye 0090 444 19 55 numaralı telefondan ulaşabilirler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER