Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 67. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Tabipler Birliği Şehir Hastaneleri Çalışma Grubu Üyeleri ile “Sağlıkta Değişim” kapsamında yaygınlaşan şehir hastaneleri konusunda “Kamu Özel Ortaklığı mı? Sağlığın Özelleştirilmesi mi?” başlıklı panel düzenledi.

Panele katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaptığı konuşmada, “Hekimlik kutsal bir meslektir” diyerek, sağlıkta hizmet veren doktor ve hemşirelik mesleğinin insan sağlığını birinci derecede etkilediğini ve fedakarlık gerektirdiğini vurguladı.

Sağlığın özelleştirilmesi konusunu da değinen Töre, hekimliğin itibarı çok yüksek bir meslek olduğuna işaret etti.

Töre, “Sağlık hem özelleşsin hem de devlet olsun. Özel doktorlar, özel hastaneler ve özel klinikler de olacak. Sağlık ve eğitim alanında devletin dışarıda kalması söz konusu olamaz. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize güveniyorum.” dedi.

Töre, Alaminyo şehitlerini andı Töre, Alaminyo şehitlerini andı

-Özant: “Soruşturma mesleğimize saldırıya dönüştü”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant da, birlik olarak hekimlik hakları, onuru ve saygınlığı için mücadele edeceklerini dile getirdi.

İnsan hakları ve toplum sağlığı konusuna da değinen Özant, yolsuzluk operasyonu olayının, meslektaşların onurunu ve saygınlığını zedelediğini söyledi.

Özant, “Sürdürülen soruşturma, yolsuzlukları ortaya çıkarmaktan çok, mesleğimize saldırıya dönüşmüştür. KTTB olarak hekimlik onurunu zedeleyen, insan haklarına aykırı bu tutum için girişimlerde bulunduk, mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

Ülkede bir diğer sorunun eğitim ile sağlığın piyasalaştırılması olduğuna da işaret eden Özant, artan ekonomik krizlerin ve sağlıkta görülen şiddet olaylarının bir an önce engellenmesi gerektiğini söyledi.

-Ökten

Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. İhsan Ökten de, Türkiye’de şehir hastaneleri kiralarına ödemelerin artması ve sağlık harcamalarının da her geçen yıl yükselmesinin halkı mağdur ettiğini anlattı.

Sağlığa ayrılan payın hizmete değil, binalara ve firmalara gittiğini belirten Ökten, kamuya ait hastaneler yapılmasının öncelikli olduğunu ve koruyucu sağlık sistemini artıracak bir sisteme geçilmesinin de gerekli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, sunumlara geçildi.

Editör: Burhan CANBAZ