Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu çözüm odaklı olarak ve emekçilerin ilaca erişim hakkına kavuşması için çalışmaya, yedi aydır attığını savundukları yanlış adımlara, yanlış ve gayrı ciddi açıklamalara son vermeye veya bu işi yapamadığını kabul edip istifa etmeye çağırdı.

Gardiyanoğlu'nun istifa etmemesi halinde Birlik üyesi olan Başbakan Üstel’i Gardiyanoğlu’nu görevden almaya davet eden Birlik, bu süreçte Gardiyanoğlu’na karşı zem ve kadih davası dâhil her türlü yasal yolu ilerleteceklerini kamuoyuyla paylaştı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, yedi aydır devam etmekte olan “sahte reçete” soruşturması kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşme imzalamış ve sisteme kayıtlı tüm hekim ve eczacıların soruşturulduğunu belirterek, sorunun baş sorumlusu olarak gördükleri Daire Müdürünün ise terfi ettirilerek Müsteşar yapıldığını kaydetti, bunu eleştirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle;

Töre, bayram ziyaretlerine devam etti Töre, bayram ziyaretlerine devam etti

“Yedi aydır devam etmekte olan 'sahte reçete' soruşturması kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşme imzalamış ve sisteme kayıtlı tüm hekim ve eczacıların soruşturulduğu kamuoyunun bilgisindedir. Ülkemiz adına utanç verici bir durum olarak, hekimlerin ve eczacıların kelepçeli fotoğraflarını dâhi görsel medya ve gazetelerde gördük. Ama bu süreçte KTTB olarak, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılıktan talep ettiğimiz, Bakanlık ve Daire içi soruşturma veya araştırma yapıldığını ne gördük ne de duyduk. Bunun hilafına sorunun baş sorumlusu olan Daire Müdürü terfi ettirilerek Müsteşar yapılmıştır. Bu atamada imzası olan tüm yetkililere bunun kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Gardiyanoğlu ve eski Daire Müdürü şimdiki Müsteşar Sayın Tahir Serhat’ın süreç boyunca yaptığı akıl ve vicdan dışı açıklamalarda mesleğimize, meslek onurumuza saldırılar yaşandı ve hâlâ yaşanmaktadır. Sayın Gardiyanoğlu basına yansıyan son açıklamasında da yine gerçek dışı, çelişkili ve bilgi noksanı ifadelerle hekimler ve eczacılara çamur atmaktadır. Sigorta ilaç sisteminde doğum kontrol tedavisi için ilaç olmamasına rağmen, 90 yaşındaki hastaya doğum kontrol ilacı verilmiş olduğu iddiasını ileri sürdüğünü şaşkınlıkla dinledik. Sayın Bakan ya yanlış bilgilendirildi ya da kendisine söylenen ilacın ne olduğunu bilmediği için yanlış ifade kullandığını düşünmek istiyoruz. Ama bunun gerçek olmadığı açık seçik şekilde ortadadır. Sayın Bakanı iddiasını ispat etmeye ya da özür dilemeye davet ediyoruz.

 Sürekli olarak sorunlu reçetelerin Tabipler Birliği’ne gönderildiğini, KTTB ile her aşamada iş birliği içinde olduğunu ve fakat konunun Birliğimiz tarafından kapatıldığını iddia etmektedir. Bu gerçek dışıdır ve Dairenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sayın Bakanı son yedi ayda Tabipler Birliği ile kaç kez görüştüğünü açıklamaya davet ediyoruz.

Biz KTTB olarak, hep Sosyal Sigortalı emekçilerin ilaca erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği, hekimler, eczacılar ve Daire için güvenli bir sistem kurulması gerektiğini söyledik, vurguladık. Sigortalar Dairesi ile bu yoldaki görüşmelerimiz devam etmektedir. Yapılan bu tarz suçlayıcı, onur kırıcı açıklamalar bizlerde sürece yönelik kuşkular yaratmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu çözüm odaklı olarak ve emekçilerin ilaca erişim hakkına kavuşması için çalışmaya, yedi aydır attığı yanlış adımlara, yanlış ve gayrı ciddi açıklamalara son vermeye veya bu işi yapamadığını kabul edip istifa etmeye çağırırız. Bunu yapmadığı durumda Birlik üyemiz de olan Başbakan Sayın Üstel’i de Sayın Bakanı görevden almaya davet eder, bu süreçte Sayın Bakan’a karşı zem ve kadih davası dâhil her türlü yasal yolu ilerleteceğimizi kamuoyu ile paylaşırız”.

Editör: Burhan CANBAZ