“ASGARİ ÜCRETİN YAŞANILABİLECEK SEVİYEYE ÇIKARILMASI, 47/2010 SAYILI YASANIN KALDIRILMASI, ÜLKEDE ULUSLARARASI KRİTERLERİN UYGULANMASI ARZU EDİLİYOR”
 Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) çalışanların asgari ücretin yaşanılabilecek seviyeye çıkarılmasını, kamu çalışanlarının maaş ve ek ödeneklerini düzenleyen, Göç Yasası olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasanın kaldırılmasını, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği kriterlerinin ülkede uygulanmasını arzu ettiğini kaydetti.
İşçilerin, emekçilerin, kadınların ezilen halkların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlayan Hazine-Sen günle ilgili mesajında taleplerine de yer verdi.
Şu sıralar sınav niteliğinde zamanlardan geçildiğini belirten Hazine-Sen, “Toplumu hak etmediği bu yerden üst seviyelere getirmek için hep birlikte ve özveriyle çalışmalıyız” çağrısı yaptı.
“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı”nın yıllardır kutlandığını ancak buna rağmen hem Kıbrıs’ta hem de dünyada emekçilerin sömürüldüğünü, haksız, adaletsiz, can güvenliğinden yoksun olarak çalıştırıldığını savunan Hazine-Sen, taleplerini şöyle sıraladı:
“Düşük ücret politikalarına, hayat pahalılığına, taşeronlaştırmaya, özelleştirmelere, sendikasızlaştırmaya, yasakçı zihniyete, emperyalizme karşı mücadele, emekçilerin güç birliği yapmasını gerekli kılmaktadır.  Özel sektörde çalışanların sendikalı olması yasayla zorunlu hale getirilmeli ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.  Kıbrıs Türk halkı, uygulanan izolasyonların kaldırılması, adil bir yönetim şekli oluşması, yaşadıkları ülkenin uluslararası dünyanın parçası olmasını beklemektedir.