“Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi” kapsamında 16 – 17 Şubat tarihlerinde “Kampanya Dizayn ve Yürütme” eğitimi düzenlendi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 3. Yürütme Kurulu toplantısı dün yapıldı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 3. Yürütme Kurulu toplantısı dün yapıldı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, proje Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülüyor.

Sunulan eğitim ile birlikte, Kasım 2023’te kuruluşu ilan edilen “Engelli İstihdam Platformu” üye örgütlerinin ilerleyen süreç içerisinde gerçekleştireceği kampanyaların etkin bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve takip ekip edilmesi hedefleniyor.

Eğitimin ilk gününde, sivil toplumun dijital iletişim ve kampanya süreçlerinde başarılı olması için dikkate alması gereken hususlar bağlamında, kampanya hedeflerinin belirlenmesi, hedef kitle analizinin yapılması, medya listesi oluşturulması, medya takvimi ile basın bülteni yazımı konuları işlendi.

İkinci günde ise, kampanya finansmanı yöntemleri bağlamında fon toplama ve bütçe yönetimi konuları yanında, ekip oluşturma, kampanya izleme ve kriz yönetimi, kampanya planının finalize edilmesi konuları katılımcılara aktarıldı.

“Engelli İstihdam Platformu” sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler mart ayı içerisinde yapılacak olan “Hak Temelli STK’larda Savunuculuk Eğitimi” ile devam edecek.

Editör: Burhan CANBAZ