Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, son dönemde gündeme gelen diploma krizine ilişkin açıklamada bulundu.

“Üniversitemizin kurucularının hiçbir masraf ve yatırımdan kaçınmadığı ve her koşulda gözünden sakındığı üniversitemiz, maalesef bir müddettir kara bir çetenin kişisel hırs ve menfaatleri uğruna oluşturdukları suç örgütünün kurbanı haline gelmiştir.” denilen açıklamada, Güzelyurt bölgesinin günlük yaşantısında büyük bir yer tutan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin itibarının çalındığı kaydedilerek “Bu kabul edilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından kamuoyuna yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, kurulduğundan bu yana özelde Güzelyurt, genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlık ve kalkınma mücadelesinde nefer olmuş bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemizin kurucuları, hem üniversitemizin akademik standartları ve kalitesinin arttırılması hem de Güzelyurt bölgemizin kalkınması için varlık göstermeyi şiar edinmiştir. Üniversitemizin kurucularının hiçbir masraf ve yatırımdan kaçınmadığı ve her koşulda gözünden sakındığı üniversitemiz, maalesef bir müddettir kara bir çetenin kişisel hırs ve menfaatleri uğruna oluşturdukları suç örgütünün kurbanı haline gelmiştir.

Uzun bir süredir, üniversitemizin kurucularının gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen istihbarat üzerine, üniversite bünyesinde yaptığı araştırma ve denetimleri neticesinde, üniversitenin bazı üst düzey yöneticilerinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak ciddi yolsuzluklar yaptıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri tespit edilmiştir. Üniversite sahipleri, bu tespitlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Mali Polis ile paylaşarak resmi şikayette bulunmuşlardır.

Yapılan iç denetimlerde ilk nazarda yapılan tespitler şöyledir:

1. Üniversitenin resmi muhasebesine paralel, üniversite ile ilgili olmayan ayrı bir muhasebe ve banka hesapları üzerinden büyük meblağlarda paralar zimmete geçirilmiştir.

2. Abartılmış, şişirilmiş sahte faturalar ve komisyon ödemeleri ile üniversiteye ait olan gelir hortumlanmış ve üniversite zarara uğratılmıştır.

3. Üniversitemizde bulunan onlarca akademik personel bertaraf edilerek, birkaç kişinin oluşturduğu çete, fütursuzca üniversitenin ve ülkenin adını lekeleyecek biçimde sahte evraklar düzenlemiştir.

Polis basın bültenine yansıyan haberler Polis basın bültenine yansıyan haberler

Üniversitemizin kurucuları, onlarca yıllık birikim, değer yargıları ve bilhassa akademik ilke ve prensiplere aykırı olarak üniversitenin kurumsal kimliğinin ve yetkilerinin çalınıp gasp edilmesini kabul etmemekte ve hazmedememektedir. Güzelyurt bölgesinin günlük yaşantısında büyük bir yer tutan üniversitemizin itibarı çalınmıştır. Bu kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizin kurucuları; tüm usulsüzlüklerin, tüm yolsuzlukların ve tüm suçların aydınlatılması, kim olduğuna bakılmaksızın tüm suçluların tespit edilip cezalandırılması ve üniversitemizin çalınan itibarının geri kazanılması için Mali Polisle işbirliğine devam edecek ve her fırsatta, mevzuatın elverdiği ölçüde yaşanan tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaktır. Diploma krizi diye lanse edilen kriz, aslında bir diploma krizi değil bir itibar hırsızlığı krizir. Diploma meselesi, işin dikkat çekmeyecek kadar küçük bir boyutudur. Bilinmelidir ki, üniversitemizin kurucuları, her ne pahasına olursa olsun, üniversitemizin varlığını devam ettirmek ve yaşanan tüm pislikleri temizleyerek üniversitemize, Güzelyurt’a ve ülkemize kendi menfaatleri için zarar veren tüm suçlular tespit edilip cezalandırılıncaya kadar başlatılan operasyona devam edecektir.

Bu vesile ile günlerdir, üniversitemizin her biriminde birer ekiple çok kapsamlı soruşturmalar yürüten Mali Polis Birimimize de teşekkürü bir borç biliriz.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi”

Editör: Burhan CANBAZ