GİAD protokoldeki hangi ekonomik ve iktisadi gelişmelere öncelik verileceğini bilmek istediklerini açıkladı

GİAD protokoldeki hangi ekonomik ve iktisadi gelişmelere öncelik verileceğini bilmek istediklerini açıkladı
banner83
banner80

Kuzey Kıbrıs Genç iş Adamları Derneği (GİAD) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda ileriye götürülmesi öngörülen hangi ekonomik ve iktisadi gelişmelere öncelik verileceğini bilmek istediklerini kaydetti.

GİAD oluşacak olan ortak strateji ve vizyon çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

GİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, süratle artan enflasyon ve döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın yarattığı yıkımı önlemek için ülkenin çok hızlı ve pratik bir acı reçeteye ihtiyacı  olduğu ifade edildi.

Açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceği, kayıt dışı ekonominin süratle kayıt altına alınacağı, üreticinin üretim standart, kapasite ve rekabet gücünün artırılacağı, dijital dönüşüm ile bürokrasinin yükünün tüm toplum üzerinden hızlıca kaldırılacağı, kamunun verimliliğin artırılacağı, kamuda çalışan insan kaynağının ve teknik altyapısının güçlendirileceği, kamuda çalışıp özel sektörün önünde kayıt dışı haksız rekabet yapan yapının sonlandırılacağı, kamu-özel sektör işbirliklerinin tüm toplumun faydasını gözeterek artırılacağı, partizanca değil, liyakatla seçilen kadrolar yaratmak için Kamu Hizmet Komisyonu’nun tam kapasite çalıştırılacağı yasaların ve mekanizmaların öncelikli işler arasında olması gerektiği  kaydedildi.

Açıklamada, “Protokolde kamu kapasitesinin artırılması, mali bütçe yapısının güçlendirilmesi ve kamunun dijital dönüşüm ile daha verimli hale getirilmesi gibi birçok iyileştirici adım bulunsa da KKTC’nin kurulmasından itibaren her bir hükümetin en iyi ihtimalle ortalama ömrünün 13-15 ay olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak anlaşma maddelerinin öngörülen süreler içerisinde gerçekleşmesinin, yıllardır hükümet kadrolarının liyakata önem verilmeden, partizanca doldurulduğu, içi nerdeyse boş bir yapının bu denli çeşitli ve kapsamlı bir anlaşmayı ön görülen süreler içerisinde nasıl ele alacağı konusunda ciddi şüphelerimiz yer almaktadır. Bir çok maddenin geçmiş senelerde yapılan anlaşmalarda hali hazırda var olduğunu ancak geçen süreler içerisinde ele alınamadıklarını da düşünürsek, yine benzeri bir sonuç elde edileceği konusunda çok da kötü bir tahminde bulunmuş olmayacağımızı düşünmekteyiz. Bu yüzden mevcut hükümeti ayakları yere basan, gerçekçi ve pragmatik bir zemine davet etmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER