Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından düzenlenen KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı’nın sonuç raporu paylaşıldı.

Sonuç raporu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısında, Çalıştay Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri hazır bulundu. 

Çalıştay’a katılan kooperatiflerin çalışmalarıyla elde edilen bulgular ışığında, ülkedeki kooperatifçiliğin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini ortaya koyan Çalıştay Bilim Kurulu, ardından 3 temel başlıkta belirlediği stratejik hedefleri açıkladı.

Bilim Kurulu üyeleri, stratejik hedefler ve faaliyetler doğrultusunda “KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı Sonuçları ve Strateji Belgesi” adıyla bir eylem kitapçığının hazırlanmakta olduğuna işaret ederek, kitapçık tamamlandığında, kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Bilim Kurulu üyeleri, ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ve politik gereksinimlerinin ana bileşiminde yer alan kooperatiflerin, yenilenme, değişme ve akıllı dünyaya adapte olma zorunluluğuna dikkat çekti. 

- Mukayyit Ilık: “Rapor bilim insanları tarafından hazırlanmıştır, etki ve yönlendirmemiz olmamıştır”

Basın toplantısında ilk olarak Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık açılış konuşması yaptı. 

Ilık, konuşmasında, KKTC’nin ilk Kooperatifçilik Çalıştayı’nın 12 Aralık tarihinde yapıldığını ve burada kooperatiflerin bir araya getirilerek, istek, şikayet ve memnuniyetlerinin tartışıldığını hatırlattı. Ilık, ardından Çalıştay’da ortaya çıkan unsurların akademisyenler tarafından değerlendirildiğini ve tespitlerin yapıldığını kaydetti.

Çalıştay sonuç raporunun hazırlanmasına katkı koyan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sunan Ilık, kendilerinin de söz konusu raporu ilk defa gördüklerini, raporda herhangi bir etki ve yönlendirmelerinin bulunmadığını belirtti. 

- Kooperatiflere yönelik SWOT Analizi sonuçları paylaşıldı

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ilık’ın ardından söz alan Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyeni Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Ekemen, Çalıştay’ın nasıl yapıldığına dair bilgi verdi; sonuç raporunu paylaştı.  

Ekemen, özel bir statüye sahip olan kooperatiflerin, ekonominin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, ülkede kooperatifçiliğin ileriye taşınması adına farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu Bilim Kurulu’nun, Çalıştay’da 102 aktif kooperatiften veri topladığını ve bu verileri kooperatiflerin atfettiği öneme göre sıraladığını belirtti. 

Tespitleri ışığında, ülkedeki kooperatiflerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlar ve tehditlerini (SWOT) listeleyen Ekemen, KKTC kooperatiflerinin en güçlü yönünün üye ve müşterileriyle olan güçlü bağları, en zayıf yönünün ise yasal mevzuattan doğan sıkıntılar olarak görüldüğünü belirtti. 

Ekemen, fırsatların başında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (KTKMB) aracılığıyla kooperatiflerin elde ettikleri teknolojik altyapı geldiğini, tehditlerin başında ise yine KTKMB’nin kooperatiflerin menfaatlerini göz ardı etmesinin yer aldığını paylaştı. 

- Stratejik hedef ve faaliyetler 

Yard. Doç. Dr Ekemen’in ardından söz alan Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Mustafa Sağsan ise, yapılan tespitler doğrultusunda hazırladıkları stratejik hedef ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

Prof. Dr. Mustafa Sağsan, bilimsel metotlara dayalı, “ayakları yere basan” bir stratejik plan ve ardından bir eylem planı yapma hedeflerinin altını çizerek, ülkedeki kooperatiflerin derdine derman olmak istediklerini kaydetti.

Stratejik hedef ve faaliyetlerin, “mevzuattan kaynaklanan eksikliklerin saptanması”, “kooperatifçilikte yönetişimin yeniden yapılandırılması”, “kooperatifçilikte kalitenin artırılması ve uluslararası standartlara taşınması” olarak 3 temel başlıkta belirlendiğini açıklayan Prof. Dr. Sağsan, hedeflerin nasıl, kim aracılığıyla ve ne kadar süreyle gerçekleştirileceğine yönelik detayların ise eylem planında yer alacağını belirtti. 

Prof. Dr. Sağsan tarafından paylaşılan hedeflerin bazıları şu şekilde:

Çavuşoğlu: “Türkiye’deki devlet üniversitelerine KKTC vatandaşı öğrenciler, artık okul harcı ücreti demeyecek” Çavuşoğlu: “Türkiye’deki devlet üniversitelerine KKTC vatandaşı öğrenciler, artık okul harcı ücreti demeyecek”

“Mevzuattaki boşluk ve belirsizliklerin tespit edilerek güncellenmesi, bürokratik zorlukların saptanması, hükümet programına uygun şekilde, AB ve uluslararası müktesebata göre kooperatifçiliğin teşviklendirilmesine ilişkin yasanın oluşturulması,

İnsan kaynağı ve işgücü planlamasının yapılması, paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, müfettişlerin hazırladığı teftiş raporlarının teftiş şube amirlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla sunulması ve takibinin yapılması, oryantasyon ve eğitim faaliyetlerinin yapılması, hiyerarşik örgütlenme biçiminin yeniden tasarlanması,

Kooperatiflerin fiziksel altyapılarının güçlendirilmesi, üye memnuniyeti için teşviklerin artırılması ve ilgili politikaların geliştirilmesi, tüm kooperatiflerin internet sitesinin yapılması, kooperatiflerin marka değeri haline getirilmesi, kooperatiflerin uluslararası kooperatifçilik sistemine dahil edilmesi, başarılı kooperatif çalışanlarının yurtdışı kooperatiflerinde denetim kazanması..”

Editör: Burhan CANBAZ