Kuir Kıbrıs Derneği eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yürüten örgütler ve bakanlıkları ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında sağlık alanında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile görüştü.

Dernek, eğitim alanında ise Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’ni (KT-PDR) ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin güncel çalışmaları olan "LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması’", "Yasal Boşluk Analizi", "LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi", ve "LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri" araştırmalarına dair bulgular aktarılarak, LGBTİ+'ların yaşadığı hak ihlalleri üzerine çözüm önerileri tartışıldı.

Açıklamaya göre, ziyaretlerde, Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+ların), eğitim ve sağlık alanlarında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+’ların eşit haklara erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği’nin, 2022-25 planları ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler aktarılarak, kurumlar arası işbirliğinin nasıl kurulacağı konusunda bilgi alışverişi yapıldı.