Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvurular başlıyor. Geçtiğimiz hafta Dr. Nevzad Denerel başkanlığında toplanan Sağlık Kurulu’nda düzenlenecek kurslar ve yeni sezonla ilgili çalışmalar görüşüldü. Bu bağlamda saha içerinde de görev alabilen spor masörlerine yönelik kursun açılmasına karar veren kurul kursla ilgili detayları da paylaştı.

4-16 Ekim 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan kursla ilgili olarak 30 Ağustos 2021 – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek. KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceğini de duyurdu.

Öte yandan kursa başvuru yapacak olan kişilerin KTFF Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunması gerektiği belirtilirken, kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.

Kurs ile ilgili detaylar şöyle;

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU

Kursun Yapılacağı Yer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kurs Tarihleri

4 - 16 Ekim 2021

Kayıt Ücreti

1.250 TL

En Az/Fazla Katılımcı Sayısı

10 / 50 Kişi

Kayıt Yeri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kayıt Tarihleri

30 Ağustos – 1 Ekim 2021

Başvuruların Açıklanması

1 Ekim 2021

Genel Bilgilendirme ve Duyurular

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır. Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında KTFF 'ye yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

Kursa Katılacaklarda Aranan Şartlar

18 yaşını doldurmuş

En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Lise mezunu olmaması durumunda bu alandaki çalışmaları ile öne çıkmış kişiler için KTFF Başkanının takdir hakkı saklıdır).

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Tüm spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış

İstenen Belgeler

Vesikalık fotoğraf.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir).

Adli sicil kaydı belgesi (Aslı).

Sağlık raporu (Tek hekim tarafından verilen “ Spor masörlüğü yapmasında sakınca yoktur ” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı).

Kimlik kartı fotokopisi.

Kurs, Açılış ve Kayıt Programı

Lefkoşa’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılış ve kayıt işlemleri 4 Mayıs 2020 tarihinde 30-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Seminer Salonunda yapılacaktır.

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla KTFF Sağlık Kurulu üyesi ve Kurs Koordinatörü Erman Doğan ile telefon (0 542 876 99 93) veya e-posta ([email protected]) üzerinden iletişim Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Muafiyet

Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü- arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Başvurularda Kontenjanın Aşılması Durumunda Eleme Yapılması

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır:

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi ve FTR mezunu olanlar.

Milli Sporcu Belgesine sahip

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler. 4- Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.

5- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar. 6- Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar.

7- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar 8- Diğer lise mezunu olanlar.